Jakość, trwałość, niezawodność – drogi z betonu cementowego

Cel konferencji:  popularyzacja wiedzy i wymiana poglądów na temat zasad projektowych oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych i materiałowo-technicznych budowy dróg z betonu cementowego

Adresaci konferencji: Jednostki GDDKiA, Powiatowe Zarządy Dróg, samorządowe jednostki administracji drogowej, pracownie projektowe dróg, generalni wykonawcy i wykonawcy dróg, producenci materiałów budowlanych oraz maszyn i urządzeń do budowy dróg.

W szczególności zapraszamy dyrekcję techniczną, projektantów, specjalistów planowania i przygotowania inwestycji, kierowników kontraktów, projektów i budów, inspektorów nadzoru budowlanego, a także inne osoby, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu konstrukcji i budowy dróg z nawierzchnią z betonu cementowego.

Zakres merytoryczny konferencji:

  • warunki wykonania i odbioru robót dla dróg z nawierzchnią z betonu cementowego
  • zasady projektowania i wykonania nawierzchni betonowych
  • technologie betonu wałowanego
  • postęp w dziedzinie materiałowo-technicznej i technologii produkcji betonu cementowego
  • technologie przygotowania podłoża
  • technologie wykonania warstw betonowych
  • maszyny i urządzenia stosowane w wykonawstwie nawierzchni betonowych
Reklamy

Strona internetowa WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑