Rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe, technologiczne i organizacyjne w budownictwie na potrzeby gospodarki lokalnej

Cel konferencji: Stworzenie forum dyskusyjnego dla przedstawicieli świata nauki i biznesu oraz omówienie możliwości implementacji innowacyjnych zastosowań konstrukcyjnych, materiałowych, technologicznych i organizacyjnych  w budownictwie

 

Adresaci konferencji:

  • lokalne władze samorządowe,
  • przedsiębiorcy z regionu,
  • przedstawiciele środowiska naukowego
  •  studenci i uczniowie uczniowie

Zakres merytoryczny konferencji:

  • zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii budowlanych we współczesnych polskich realizacjach
  • zastosowanie nowych technik budowlanych
  • problemy materiałowo-konstrukcyjne we współczesnych realizacjach
  • nowoczesne metody projektowania, wykonawstwa i zarządzania w budownictwie
  • zagadnienia energetyczne i klimatyczne we współczesnym budownictwie
  • zagadnienia gospodarki przestrzennej w nowoczesnym budownictwie
Reklamy

Strona internetowa WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑