Zgłoszenia

Zgłoszenia na konferencję proszę przesyłać mailowo na adres Sekretariatu Konferencji podając: Imię, nazwisko, stopień (tytuł) naukowy, miejsce pracy (instytucja), oraz telefon kontaktowy.

 

Sekretariat konferencji:
Agnieszka Urbańska
e-mail: kknt@pwsz.krosno.pl

 

Konto konferencji:

Nr rachunku w Banku PEKAO S.A. – 39 1240 2311 1111 0010 5453 8749.
Z dopiskiem „I Karpacka Konferencja  Naukowo- Techniczna – imię i nazwisko”

 

Warianty udziału i koszt konferencji:

Wariant 1 – pełny udział w konferencji wraz z warsztatami i opublikowaniem artykułu naukowego – 400 zł

Wariant 2 – udział w formie publikacji artykułu w monografii – 200zł

Wariant 3 – udział w konferencji  bez publikacji – 0 zł

 

Reklamy

Strona internetowa WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑